Fidelity forex inc fca

fidelity forex inc fca

U erken en stem saam dat elke bepaling van hierdie Ooreenkoms wat voorsiening maak vir 'n vrywaring van waarborge of 'n fidelity forex inc fca of beperking van skadevergoeding, verteenwoordig 'n uitdruklike toewysing van risiko en maak deel uit van die oorweging van hierdie Ooreenkoms. Wysiging. Maatskappy het die reg om, op enige tyd en sonder voorafgaande skriftelike kennisgewing of forex live kwotasies saxo bank van die Gebruiker, die bepalings van hierdie Ooreenkoms by te voeg of te verander, bloot deur sodanige gewysigde bepalings aan Gebruiker per e-pos te lewer by die adres wat aan Maatskappy verskaf word deur Gebruiker of deur die gebruiker te vereis om 'n opgedateerde ooreenkoms te aanvaar wanneer hy sy toegang tot die sagteware diens verkry.

Gebruiker se toegang tot of gebruik van die sagteware diens na die datum waarop gewysigde bepalings aan die gebruiker afgelewer word, word geag aanvaarding van sodanige gewysigde bepalings te wees. Kwytskelding. Geen afwyking van enige bepaling of voorwaarde van hierdie Ooreenkoms, hetsy deur gedrag of andersins in een of meer gevalle nie, word geag 'n afstanddoening te wees van enige ander term, bepaling of voorwaarde daarvan, of nie soortgelyk nie, en sodanige afstanddoening sal ook nie bereken hefboomverhouding forex voortgesette afstanddoening van enige sodanige termyn, bepaling of voorwaarde daarvan wees nie.

Geen kwytskelding sal bindend wees nie, tensy fidelity forex inc fca skriftelik deur forex hefboom risiko party wat die kwytskelding doen, uitgevoer word. Skeiding. As enige bepaling van hierdie Ooreenkoms onwettig of onafdwingbaar is, word sodanige bepaling sover moontlik toegepas en die ander hoe betaal valuta-handelaars belasting bly ten volle effektief en afdwingbaar.

Kennisgewing. Alle kennisgewings sal skriftelik wees en sal geag word afgelewer te word wanneer dit per eerste klas pos gestuur word of per faks of e-pos aan die partye se laaste bekende poskantoor, faksimilee of e-posadres gestuur word. Gebruiker stem hiermee toe om per e-pos kennis te neem.

Alle kennisgewings sal aan die partye gerig word by die onderskeie adresse wat hierbo uiteengesit is, of op sodanige ander adres as wat party van tyd tot tyd aan die ander party kan voorsien. Beheerreg. Hierdie Ooreenkoms word aangegaan en sal beheer word deur die wette van die staat New York sonder verwysing na enige konflikte van wette. U stem in dat alle aksies of verrigtinge wat in verband met hierdie Ooreenkoms ontstaan, uitsluitlik in die staat en federale howe in New York, New York, verhoor en verhoor sal word. GAIN Capital se affiliasies, agente, verkopers en lisensiehouers is bedoel vir derdeparty-begunstigdes van hierdie ooreenkoms. Geskilbeslegting Enige en alle dispute met betrekking tot of voortspruitend uit hierdie Ooreenkoms, insluitende, maar nie beperk tot die arbitrasie en geldigheid van hierdie Ooreenkoms, sal opgelos word deur bindende arbitrasie in New York, New York.

Oormag. As die verrigting van enige deel van hierdie Ooreenkoms deur enige party verhinder word, verhinder, vertraag of andersins ondoeltreffend gemaak word deur oorsake buite die redelike beheer van enige party, word daardie party van so 'n prestasie verskoon in die mate dat dit verhinder word, verhinder of vertraag deur sulke oorsake. Hele ooreenkoms. Hierdie Ooreenkoms is die volledige en eksklusiewe verklaring van die ooreenkoms tussen die partye met betrekking tot die Sagteware Diens en vervang enige voorgaande of gelyktydige kommunikasie, voorstellings, uitsprake en verstandhouding, mondeling of skriftelik, tussen die partye rakende die Sagteware Diens.

Forex lekkasies Aflaai gratis handel stelsel, aanduiders en Forex E-boeke. Muntstukke Klubhersiening Is Muntstukke Klub Scam Of Legit. Muntstukke Klub Sagtewareoorsig Is Muntstukke Klub SCAM OF NIE.

Muntstuk Kode Club Trading Software By. BitCoin Focus Group Review Is BitCoin Focus Group Scam Of Legit. Ice9 Crypto Review Is Ice9 Crypto Software Scam Of Nie. Maximus Crypto Bot Review Is Maximus Crypto Bot SCAM Of Legit. Delta Tech Review Is Delta Tech Software Scam Of Legit. Bitcoin Millionaire Pro Review Is Bitcoin Millionaire Pro Software Scam.

CryptoPoint Review Crypto Point Software Trading Scam Of Nie. Wins Wizard Pro Review Is Wins Wizard Pro Sagteware Scam Of Nie. Bitcoin Bonanza Software Review Is Bitcoin Bonanza Scam Of Legit. Bitcoin Secret Loop Hole Review Is Bitcoin Secret Loop Hole Scam Of Not. Bit Bubble Tech Review Is Bit Bubble Tech Software Scam Of Nie. NUWE. Mees Akkurate Autotrader. Scalping Detector Review Is Scalping Detector Scam Of Legit. X Scalper Indicator Review is X Scalper Scamper of nie. 10 Desember 2017. Rapid Trend Gainer Review Is Rapid Trend Gainer SCAM OF NIE. 21 November 2017. Super Wins Scalper Review Is Super Wins Scalper SCAM OF NIE.

7 September 2017. Aken kers aanduiding.

Sitemap | Kopiereg ©